ROOT CA’s Current Root CA CPS
Root SSL CA – CPS trustfactory_ssl_root_ca_cps_v1.7.pdf
Root Client CA – CPS trustfactory_client_root_ca_cps_v1.9.pdf
Policies / Agreements Current Version
TrustFactory CP trustfactory_cp_v1.9.pdf
Relying Party Agreement tf-relying-party-agreement-v1.0.pdf
Warranty Policy tf-warranty-policy-v1.0.pdf
Privacy Policy tf-privacy-policy-v2.0.pdf
PAIA Manual trustfactory_paia_manual_v1.0.pdf
TrustFactory Object Identifiers trustfactory_oid_control_v1.2.pdf
TrustFactory PKI Hierarchy trustfactory_pki_hierarchy_v1.0.pdf
CA Assurance Report tf_audit_report_client_23.pdf

CA Certificates

CA CRT Thumbprint
Root CA – SSL tf-root-ssl.crt ‎d1 14 78 e8 e5 fb 62 54 05 93 d2 2c 51 57 0d 01 4e ac 76 d8
Root CA – Client tf-root-client.crt f9 0c c7 52 1e ab 33 f2 28 ea a8 35 e4 e5 02 92 e3 1d 28 1e
Issuing CA – SSL tf-online-ssl.crt ‎2c 6c aa 0f 78 6b 1a 35 15 1e 38 58 74 74 28 f4 7c 8c 15 5e
Issuing CA – Client tf-online-client.crt ‎35 fc 04 61 2c 60 9d 14 c7 d8 ca 5e 89 55 f3 90 cf ba e7 42

Certificate Revocation Lists

Issuing CA Current Version
Issuing CA – SSL tf-ssl-subscriber.crl
Issuing CA – Client tf-client-subscriber.crl
Root CA – SSL tf-ssl-issuing.crl
Root CA – Client tf-client-issuing.crl

Older Versions Documents

Legal Documentation

Certificate Older Versions Legal Documents (PDF)
Older Versions Issuing CA CPS Subscriber Agreement
DomainPass Certificates tf-ssl-issuing-ca-cps-v1.6.pdf

tf-ssl-issuing-ca-cps-v1.5.pdf

tf-ssl-issuing-ca-cps-v1.4.pdf

tf-ssl-issuing-ca-cps-v1.3.pdf

tf-ssl-issuing-ca-cps-v1.2a.pdf

tf-subscriber-agreement-ssl-certificates-v1.0.pdf
OrganisationPass Certificates tf-ssl-issuing-ca-cps-v1.6.pdf

tf-ssl-issuing-ca-cps-v1.5.pdf

tf-ssl-issuing-ca-cps-v1.4.pdf

tf-ssl-issuing-ca-cps-v1.3.pdf

tf-ssl-issuing-ca-cps-v1.2a.pdf

tf-subscriber-agreement-ssl-certificates-v1.0.pdf
EmailPass Certificates tf-client-issuing-ca-cpsv1.9.pdf

tf-client-issuing-ca-cpsv1.8.pdf

tf-client-issuing-ca-cpsv1.7.pdf

tf-client-issuing-ca-cpsv1.6.pdf

tf-client-issuing-ca-cpsv1.5.pdf

tf-client-issuing-ca-cpsv1.4.pdf

tf-client-issuing-ca-cpsv1.3.pdf

tf-client-issuing-ca-cpsv1.2a.pdf

tf-subscriber-agreement-client-certificates-v1.1.pdf

tf-subscriber-agreement-client-certificates-v1.0.pdf

PersonalPass Certificates tf-client-issuing-ca-cpsv1.9.pdf

tf-client-issuing-ca-cpsv1.8.pdf

tf-client-issuing-ca-cpsv1.7.pdf

tf-client-issuing-ca-cpsv1.6.pdf

tf-client-issuing-ca-cpsv1.5.pdf

tf-client-issuing-ca-cpsv1.4.pdf

tf-client-issuing-ca-cpsv1.3.pdf

tf-client-issuing-ca-cpsv1.2a.pdf

tf-subscriber-agreement-client-certificates-v1.1.pdf

tf-subscriber-agreement-client-certificates-v1.0.pdf

PersonalPass Premium Certificates tf-client-issuing-ca-cpsv1.9.pdf

tf-client-issuing-ca-cpsv1.8.pdf

tf-client-issuing-ca-cpsv1.7.pdf

tf-client-issuing-ca-cpsv1.6.pdf

tf-client-issuing-ca-cpsv1.5.pdf

tf-client-issuing-ca-cpsv1.4.pdf

tf-client-issuing-ca-cpsv1.3.pdf

tf-client-issuing-ca-cpsv1.2a.pdf

trustfactory_subscriber_agreement_personalpasspremium_v3.0.pdf
trustfactory_subscriber_agreement_personalpasspremium_v2.0.pdf
trustfactory_subscriber_agreement_personalpasspremium_v1.1.pdf
trustfactory_subscriber_agreement_personalpasspremium_v1.0.pdf